Co potrzebujemy do zawarcia umowy ?

 • Dowód osobisty
 • Drugi dokument potwierdzający tożsamość (prawo jazdy, paszport)
 • Rachunek, np. za media potwierdzający adres 
 • Kaucja zwrotna (wysokość kaucji ustalana indywidualnie)
 • Dowód osobisty
 • Drugi dokument potwierdzający tożsamość (prawo jazdy, paszport)
 • Zaświadczenie o nadaniu numeru NIP oraz REGON
 • W przypadku odbioru sprzętu przez pracownika, konieczne jest pisemne pełnomocnictwo (podpisane przez właściciela) upoważniające do zawierania umów i odbioru sprzętu przez tą osobę, pierwszy wynajem osobiście przez właściciela
 • Kaucja zwrotna (wysokość kaucji ustalana indywidualnie)
 • Zaświadczenie o nadaniu numerów NIP i REGON
 • w przypadku odbioru sprzętu przez pracownika, konieczne jest pisemne pełnomocnictwo spółki (podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania spółki) upoważniające do zawierania umów i odbioru sprzętu przez tą osobę
 • Kaucja zwrotna (wysokość kaucji ustalana indywidualnie z doradcą handlowym)